طراحی نشانه شهرک خودرویی کاریانا

در طراحی نشان، خصوصیات و عوامل مختلفی از آن برند باید مورد توجه قرارگیرد. یکی از این عوامل حجم تبلیغات و اطلاع رسانی است که در آینده قرار است پیرامون آن برند اتفاق بیافتد. هرچه این حضور در رسانه ها و تبلیغات بیشتر باشد، ( با توجه به منطقه کارکردی آن برند) طراح مجاز است به سمت طرح های لایه بندی شده از نظر مفهومی حرکت کند. این مفاهیم میتواند برای مخاطبین لایه اول ، دوم ، سوم و … طراحی گردد.

نام کاریانا توسط کانون تبلیغاتی فارابی تولید و پیشنهاد گردید. این نام از دو جز کار + تاریانا تشکیل شده است که در کلمه  ” کاریانا” تجلی میابد. “کار” به دو معنی کار ( کسب و کار ، اشتغال و  هم کلمه خودرو به لاتین car) اشاره دارد و تاریانا نام قدیم شهر اهواز است.

از آنجایی که شهرک خودرویی کاریانا کارکردی شبیه “شهر” خواهد داشت دارای کاربری ها و مدیریت های چندگانه ای مانند  آتش نشانی، فضای سبز، شهرسازی، معابر و خیابان، کسب و کار، مخابرات و… است. تصمیم گرفتیم تصویری با الهام از الگوهای ایرانی- اسلامی در سطح سازمان هایی مشابه شهرداری داشته باشد. همزمان باید مفهوم خرید و فروش ، خودرو ( سبک، سنگین، کشاورزی) را تداعی کند.

رنگ اختصاص یافته و نیم دایره بالایی اشاره ای به تاریانا (اهواز) ، سرزمینی با آفتابی گرم و تابان دارد.

تایپوگرافی شهرک خودرویی کاریانا نیز نوشتاری ساده، دارای حرکت، خوانا و ضخیم طراحی گردید. این تایپوگرافی کارکرد بسیار مناسب و سریعی در تبلیغات محیطی داشته و با هر سطحی از مخاطب سریع و صریح ارتباط برقرار میکند.