طراحی و چاپ کاتالوگ و بروشور

بروشور و کاتالوگ به فراخور نوع مخاطبانمان در هر صنف و رسته کاری وزین ترین راه معرفی و شناخت آن حرفه و یا خدمات محسوب میشوند؛ حجم نهایی کار ، نوع دسته بندی اطلاعات و شیوه بیان آنچه در ذهن دارید بسیار مهم و تاثیر گذار است و طبق تجربه حتما در ذهن مخاطبان فعالیت شما جای میگیرد. کاتالوگ معرفی شرکتهای صنعتی اولین راه جلب اعتماد صنایع دولتی و نیمه دولتی به توانمندی و قابلیتهای آنها است، از همین روی رقابت در جلب نظر مشتریان آتی وابسته به خلاقیتی است که به خرج داده میشود ، عکاسی صنعتی ، طراحی خلاقانه و بهره گیری از چاپهای نوین و با کیفیت در این راه یاری رسان خواهد بود. کانون تبلیغات فارابی به گواه نمونه کارهای موجود تبحر خاصی در گردآوری محتوا و عرضه شکیل این محتوا دارد و اهتمام ویژه و نظارت دقیق در روند عکاسی، طراحی و چاپ سبب می شود کاتالوگ و بروشوری اثر گذار پدید آید. بروشور های معرفی یک محصول یا محصولات ، بروشورهای فصلی و فروشهای ویژه ، بروشورهای ترویجی آموزشی ، کاتالوگها و ژورنالهای محصولات ، کاتالوگهای صنعتی و … تنها بخشی از کاربرد این رسانه ارزشمند را شامل میشود. 

کلیه حقوق این سایت و محتوای آن متعلق به کانون تبلیغات فارابی است.