ساخت غرفه شرکت شیلنگ و لوله خوزستان دریازدهمین نمایشگاه کشاورزی اسفند ۱۴۰۱

طراحی ، تجهیز و اجرای غرفه نمایشگاهی شرکت شیلنگ و لوله خوزستان دریازدهمین نمایشگاه کشاورزی سوم الی ششم اسفند ۱۴۰۱ اهواز به متراژ ۶۰ مترمربع انجام گردیده است ، مفتخریم که طی سالهای گذشته بارها بعنوان مجری نمایشگاهی شرکت شیلنگ و لوله خوزستان در کنار این مجموعه بزرگ بوده ایم .

ساخت غرفه شرکت شیلنگ و لوله خوزستان دریازدهمین نمایشگاه کشاورزی اسفند ۱۴۰۱