طراحی و چاپ کتاب

کانون تبلیغات فارابی را نمیتوان بعنوان یک ناشر کتب عمومی معرفی کرد اما حقیقتا این آژانس تبلیغاتی دست طولایی در طراحی و چاپ کتابهای نمایشگاهی ، جشنواره ای و کتابهای اطلاع رسانی داشته و دارد کتابهایی که جمع آوری اطلاعاتشان بسیار سخت و نیازمند یک تیم پیگیر و کارکشته است. روند طراحی تا تولید نیز نیازمند تجربه و آشنایی دقیقی به مسائل چاپ تا صحافی است . برای کسب اطلاعات دقیق از کم و کیف کارهای انجام شده کتابهای کار شده را صفحه نمونه کارها دنبال بفرمایید.

کلیه حقوق این سایت و محتوای آن متعلق به کانون تبلیغات فارابی است.