طراحی و چاپ نشریات و مجله

معمولا بحث نشریاتی که حرفه ای (بعنوان پیشه همه افراد حاضر در تحریریه) اداره میشوند با آنچه بعنوان سفارش طراحی و تولید محتوا به کانون های تبلیغاتی سپرده میشود تفاوت فراوانی هست؛ هماهنگی های بین اعضای یک تحریریه بعنوان شاغلین آن نشریه بسیار راحتتر و تبادلات گروه نویسندگان با طراحان مجله بسیار سهل و امکان پذیر است، موهبتی که نصیب گروه طراحان در کانونهای تبلیغاتی نمیشود، ایده پردازی، دسته بندی جمع آوری و نهایتا طراحی و چاپ یک مجله یا نشریه بصورت منظم به این شیوه تنها با جدیت و سختکوشی و به موازات آن وظیفه شناسی گروه طراحان میسر خواهد شد. کانون تبلیغاتی فارابی با تجربه چندین باره در انتشار مجلاتی چون ماهنامه اتاق بازرگانی اهواز (آیینه اتاق) نشان داده که به پشتوانه اعضای گروه خود قادر به ایجاد یک مجله از صفر(انتخاب نام مجله ، طراحی لوگو ، تشکیل اتاق فکر، صفحه آرایی، طراحی جلد، تهیه کارتون ماهانه ، برنامه ریزی برای تهیه محتوای ماهانه ، سیستم بازاریابی تبلیغات و ….)، تا تهیه و تنظیم خبر بصورت منظم می باشد.

کلیه حقوق این سایت و محتوای آن متعلق به کانون تبلیغات فارابی است.