تصویرسازی

برای خلق دنیای جدید یا روایت یک داستان نیاز به مصور سازی فضای آن داستان است و کاراکترهایی که داستان از زبان آنها بیان شود ، تصویر سازی گونه ها و تکنیک های مختلفی دارد و منحصر به گروه سنی خاصی نیست گاه با خلق یک شخصیت جذاب به بزرگسالان نزدیک شده و محتوای خود را عرضه میکند و گاهی با رنگها و شیرین زبانی ها خود را محبوب خردسالان می نماید. مهم آنست که راه و منطق درست را در برقراری ارتباط در پیش بگیرد. کانون تبلیغاتی فارابی با نمونه کارهای متنوع و اجرای تکنیک های متفاوت در تصویر سازی نمونه کارهای متعدد در این زمینه عرضه کرده است.

کلیه حقوق این سایت و محتوای آن متعلق به کانون تبلیغات فارابی است.