گزارش عملکرد شرکت تامین انتقال آب خلیج فارس

گزارش عملکرد شرکت تامین انتقال آب خلیج فارس در ۴۸ صفحه با جلد ترمو پوست آهویی و داغ کوب لوگوی شرکت روی جلد و لوگوی پروژه در پشت جلد . جلد سازی و صحافی در دو نوع ترمو و جلد چاپی. شرکت مهندسی کیفیت و پشتیبانی انتقال آب خلیج فارس.