گزارش سه ماه پروژه شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس

گزارش سه ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۷، پروژه شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس این بار در ۱۳۶ صفحه و با کیفیت افست به چاپ رسیده، به جهت چاپ افست از تصاویر بزرگتر و گیراتر بهمراه فرآیند پس از چاپ یو وی موضعی روی جلد نیز بهره گرفته شده است ؛ نوع صحافی این سفارش، دوختی و جلد مقوایی با صحافی چسب گرم می باشد . پروژه واسکو(wasco) یا همان تامین و انتقال آب خلیج فارس جهت شیرین سازی آب دریا و انتقال آن به فلات مرکزی ایران صورت می پذیرد.