کاتالوگ ۱۳۹۸ شرکت شیلنگ و لوله خوزستان

نسخه جدید کاتالوگ شرکت شیلنگ و لوله خوزستان با عکاسی صنعتی جدید و به مناسبت شروع بکار خط تولید محصولات پلی اتیلن در ۴۰  صفحه به طراحی و چاپ گردید . به جهت تولید محتوای مناسب پیش از شروع طراحی کاتالوگ عکاسی صنعتی و تبلیغاتی از خط تولید ، آزمایشگاه و محصولات پلی اتیلن انجام شد.

کاتالوگ شرکت شیلنگ و لوله خوزستان
کاتالوگ شرکت شیلنگ و لوله خوزستان
کاتالوگ شرکت شیلنگ و لوله خوزستان
کاتالوگ شرکت شیلنگ و لوله خوزستان
کاتالوگ شرکت شیلنگ و لوله خوزستان