پروژه ماکت بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران ویژه جام جهانی 2014 برزیل

پروژه ماکت بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران ویژه جام جهانی 2014 برزیل-سفارش معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری اهواز