پروژه ماکت بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران ویژه جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل

پروژه ماکت بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران ویژه جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل-سفارش معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری اهواز