پروژه عکاسی صنعتی شرکت فولاد اکسین خوزستان

در پایان پروژه عکاسی صنعتی از کارخانه تولیدی شرکت فولاد اکسین خوزستان ، از عکسهای صنعتی مورد تایید مجموعه آلبوم ایتالیای در قطع ۳۰ در ۸۰ سانتی متر و دو عدد شاسی ۸ میلی متر در باعاد ۱۰۰ در ۷۰ و ۵۰ در ۷۰ به رسم یادبود به روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان تقدیم گردید.