هدایای تبلیغاتی شهرک خودرویی کاریانا

سالنامه اروپایی ۹۸ با حک لیزر نام و نشان شهرک خودرویی کاریانا بر روی پلاک فلزی به همراه ست هدیه نفیس شامل کول دیسک، خودکار نفیس و جاکارتی پاوربانک .