مدال و تندیس چهاردهمین مسابقات المپیاد سراسری تنیس روی میز بانوان تامین اجتماعی کشور-آبان ماه ۹۸

مدال و تندیس چهاردهمین مسابقات المپیاد سراسری تنیس روی میز بانوان تامین اجتماعی کشور طبق رویه سال ۹۶ طراحی و تولید گردید . جهت هویت بخشی به این مسابقات سعی شد طبق روال گذشته از همان فرم مدال که بر شکل هندسی لوگوی سازمان تامین اجتماعی استوار است بهره گیری شود.

تندیس چهاردهمین مسابقات المپیاد سراسری تنیس روی میز بانوان تامین اجتماعی کشور
مدال طلای چهاردهمین مسابقات المپیاد سراسری تنیس روی میز بانوان تامین اجتماعی کشور
مدال طلا چهاردهمین مسابقات المپیاد سراسری تنیس روی میز بانوان تامین اجتماعی کشور
مدال نقره چهاردهمین مسابقات المپیاد سراسری تنیس روی میز بانوان تامین اجتماعی کشور
مدال برنز چهاردهمین مسابقات المپیاد سراسری تنیس روی میز بانوان تامین اجتماعی کشور