غرفه ی صنعت آب خوزستان در نمایشگاه صنعت آب و برق – اهواز سال ۱۳۹۲

این غرفه که پاویون وزارت نیرو _ بخش آب، در نمایشگاه صنعت آب و برق خوزستان که شرکت های سازمان آب و برق خوزستان، آبفا اهواز، آبفا روستایی خوزستان، آبفا خوزستان، شرکت آب نیرو در آن استقرار پیدا کردند/ غرفه ی ۷۰ مترمربع با سازه اسپیس فریم ماژول ۲۰ و بنر و کف سازی اجرا گردید