غرفه ی شرکت شیلنگ و لوله خوزستان در نمایشگاه بین المللی اهواز آبان ماه سال 92

طراحی و ساخت و ساز غرفه ی شیلنگ و لوله خوزستان با متریال چوب، لوله ، شیشه و کف سازی پارکت