غرفه شیلنگ و لوله خوزستان

طراحی ، اجرا و تجهیز غرفه نمایشگاهی شرکت شیلنگ و لوله خوزستان – نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان خوزستان آذر ماه ۱۳۹۷