غرفه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب – آذر ۱۳۹۵

غرفه ۸۴ متری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در اولین دوره نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری استان خوزستان آذر ماه  ۱۳۹۵ – پس از طراحی و ارائه طرح سه بعدی و اعمال تغییرات مورد نیاز برحسب دستور کارفرما مراحل ساخت غرفه در سریعترین زمان بی وقفه آغاز گردید – پس از اتمام مراحل ساخت، غرفه با مبلمان مورد نیاز در بخش VIP و CIP ، نمایشگر LCD و  … تجهیز گردید.