غرفه برق میهن اهواز-HYTERA- اهواز نمایشگاه بین المللی آذر ماه ۱۳۹۳

طراحی و ساخت و ساز غرفه شرکت برق میهن اهوازدر نمایشگاه نفت، گاز، حفاری و پتروشیمی آذر ماه سال ۱۳۹۳