عکاسی تبلیغاتی از محصولات جدید شرکت شیلنگ و لوله خوزستان مهرماه ۱۳۹۶

عکاسی ساده از تولیدات جدید کارخانه شلینگ و لوله جهت بهره برداری در کاتالوگ و بروشور سال ۹۶ و نیز تبلیغات اینترنتی ؛