طراحی و چاپ کاتالوگ شیلنگ و لوله خوزستان

طراحی و چاپ کاتالوگ شیلنگ و لوله خوزستان/آبانماه ۱۳۹۶/کاتالوگ ۲۰ صفحه داخلی به همراه ۴ صفحه جلد سلفون شده همراه با uv موضعی و صحافی منگنه ساده

عکاسی تبلیغاتی از محصولات و عکاسی صنعتی از کارگاه تولید