طراحی و چاپ کاتالوگ شیلنگ و لوله خوزستان

طراحی و چاپ کاتالوگ شیلنگ و لوله خوزستان/آبانماه 1396/کاتالوگ 20 صفحه داخلی به همراه 4 صفحه جلد سلفون شده همراه با uv موضعی و صحافی منگنه ساده

عکاسی تبلیغاتی از محصولات و عکاسی صنعتی از کارگاه تولید