طراحی و چاپ کاتالوگ اتابک صنعت جنوب

طراحی و چاپ کاتالوگ اتابک صنعت جنوب/آذرماه ۱۳۹۵/کاتالوگ ۱۶ صفحه ای/ چاپ بر روی مقوا گلاسه به همراه uv موضعی و سلفون مات

به همراه عکاسی صنعتی و تبلیغاتی از قطعات و کارگاه تولید