طراحی و چاپ بروشور نان اکسین

طراحی و چاپ بروشور نان اکسین/فروردین ماه ۱۳۹۶ / چاپ روی کاغذ ۱۳۵ گرم گلاسه ، ۴ لت دورو

عکاسی تبلیغاتی از محصولات و عکاسی صنعتی از کارگاه تولید