طراحی و چاپ بروشور نان اکسین

طراحی و چاپ بروشور نان اکسین/شهریور ماه ۱۳۹۶ / چاپ روی کاغذ ۱۳۵ گرم گلاسه ، ۵ لت دورو

عکاسی تبلیغاتی از محصولات و عکاسی صنعتی از کارگاه تولید