طراحی و چاپ بروشور نان اکسین

طراحی و چاپ بروشور نان اکسین/شهریور ماه 1396 / چاپ روی کاغذ 135 گرم گلاسه ، 5 لت دورو

عکاسی تبلیغاتی از محصولات و عکاسی صنعتی از کارگاه تولید