طراحی و چاپ بروشور شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

طراحی و چاپ بروشور شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی/خردادماه 1396/ دارای 6 لت دورو ،چاپ 4 رنگ به همراه uv موضعی و سلفون مات