طراحی و چاپ بروشور شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

طراحی و چاپ بروشور شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی/خردادماه ۱۳۹۶/ دارای ۶ لت دورو ،چاپ ۴ رنگ به همراه uv موضعی و سلفون مات