طراحی و چاپ بروشور دشت شیمبار

بروشور دشت شیمبار (به سفارش اداره محیط زیست خوزستان) سایز ۲۱ در ۲۹٫۷ ( A4)/ 3 لت/ تیراژ ۲۰۰۰