طراحی و چاپ بروشور دشت شیمبار

بروشور دشت شیمبار (به سفارش اداره محیط زیست خوزستان) سایز 21 در 29.7 ( A4)/ 3 لت/ تیراژ 2000