طراحی و چاپ بروشور اهدایی دعای اربعین به سفارش شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی

طراحی و چاپ بروشور اهدایی دعای اربعین به سفارش شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی/آبانماه ۱۳۹۶/  ۴ لت دورو چاپ روی کاغذ گلاسه