طراحی و نصب بیلبورد روزشمار میدان شهید چمران

به جهت شفاف سازی روند تکمیل پروژه شهرداری اهواز اقدام به نصب بیلبورد روزشمار پروژه میدان شهید چمران نمود در این راستا با توجه به نبود تصاویر سه بعدی واضح و مناسب در قدم اول آتلیه کانون تبلیغات فارابی اقدام به طراحی و رندر تصاویر سه بعدی جدیدی نمود که بتواند به شکلی قابل لمس ابعاد و زوایای تقاطع چند سطحی شهید چمران را به نمایش بگذارد ، در مرحله بعد دو سمت تابلو متناسب با روزشمار اتمام پروژه طراحی و بنرهای آن چاپ و نصب گردید.