طراحی و ساخت غرفه آبفا روستایی خوزستان-شهریورماه ۹۷

طراحی و ساخت غرفه آبفا روستایی خوزستان در نمایشگاه هفته دولت سال ۱۳۹۷ – غرفه با ابعاد ۳۲ متر مربع به طول ۸ متر و عرض ۴ متر ساخته شد. کار اجرایی غرفه ۲۴ ساعت پیش از افتتاح نمایشگاه به اتمام رسید و غرفه با تجهیزات مورد نیاز به شرکت ابفا روستایی تحویل گردید.