طراحی و اجرای غرفه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی – مهرماه ۱۳۹۶

این غرفه با ابعاد ۴۸ مترمربع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اهواز در سالن امام رضا (ع) ساخت و تجهیز شده است؛ سومین نمایشگاه تخصصی مدیریت بحران، محیط زیست و صنعت پاک از تاریخ ۱۵ الی ۱۸ مهرماه برگزار گردید.