طراحی، اجرا و تجهیز غرفه شرکت شیلنگ و لوله خوزستان ۱۳۹۶

طراحی و اجرای غرفه شرکت شیلنگ و لوله خوزستان به مساحت ۴۸ متر مربع در هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان خوزستان – استفاده از مجموعه ای از بک لایتهای مزین به تصاویر تبلیغاتی (ثبت شده در آتلیه عکاسی صنعتی و تبلیغاتی کانون فارابی) جلوه ویژه ای به غرفه امسال شرکت شیلنگ و لوله خوزستان بخشیده است.

غرفه شیلنگ و لوله خوزستان