سربرگ پالایشگاه شوشتر

سربرگ پالایشگاه شوشتر که بر اساس لوگوی این پروژه که پیشتر توسط کانون تبلیغاتی فارابی طراحی شده طراحی شده و به صورت افست روی تحریر ۱۰۰گرم  چاپ گردیده است.

سربرگ پالایشگاه شوشتر
سربرگ پالایشگاه شوشتر