سالنامه اروپایی بانک ملت

سالنامه قطع اروپایی به همراه پلاک فلزی و حک لیزر نشان و نام بانک ملت شعبه ممتاز مرکزی اهواز در هفت رنگ متنوع تولید و به مشتری عزیز تحویل گردید . لطفا برای مشاهده انواع مختلف سالنامه و هدایای تبلیغاتی به صفحه ویژه سالنامه و هدایای تبلیغاتی ۹۸ مراجعه فرمایید.