ساعت دیواری تبلیغاتی شرکت شیلنگ و لوله خوزستان – آذر ماه ۱۳۹۶

ساعت دیواری ۳۰ سانتی با بکگراند دلخواه و رنگ قاب متناسب با کلیت طرح . هدیه تبلیغاتی شرکت شیلنگ و لوله خوزستان در نمایشگاه صنایع ساختمان خوزستان.