ساخت و ساز غرفه ی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب دی ماه ۱۳۹۲

طراحی و ساخت و ساز غرفه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با متریال ام دی اف ،چوب ،پلکسی و pvc و تمام تجهیزات موجود در غرفه