ساخت و ساز غرفه شرکت اتابک صنعت جنوب دی ماه ۱۳۹۵

طراحی و ساخت و ساز غرفه شرکت اتابک صنعت جنوب با متریال چوب ،مولتی استایل،هالوژن و میله ی استیل با  تجهیزات درون غرفه