خودکار تبلیغاتی شرکت شیلنگ و لوله خوزستان

خودکارهای تبلیغاتی در سه گروه مختلف از نمونه نفیس خلیج فارس(فلزی) تا خودکارهای عمومی اما با کیفیت در رنگهای متنوع و جذاب به همراه حک لیزر نام و نشان شرکت شیلنگ و لوله خوزستان.