پوستر سومین دوره جایزه محیط زیستی دکتر رادمنش

طراحی و چاپ پوستر ۵۰×۷۰

هرساله جایزه محیط زیستی دکتر رادمنش برای فعالان غیر دولتی محیط زیست اهدا می گردد.کانون تبلیغاتی فارابی برای سومین سال افتخار طراحی پوستر را داشته است.

دکتر رادمنش  بر آن است که در حد توان، دوستداران محیط زیست و منابع طبیعی را در هر نقطه از این مرز و بوم که خودجوشانه و با هدف حفاظت پایدار زیـست بـوم ایـران و با توان شخصی ، تلاش می کنند، شناسایی و تقدیر نماید.

محور های فراخوان جایزه محیط زیستی دکتر رادمنش: -۱ اعطا کمک های قابل توجه و موثر در زمینه پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست -۲ ترویج دانش و فرهنگ و اخلاق محیط زیست در سطح وسیع و فراگیر -۳ ایجاد امکانات موثر مادی و معنوی برای حفظ محیط زیست -۴ فداکاری و از خود گذشتگی در جهت حفظ گونه های گیاهی و جانوری -۵ خلاقیت و طرح های ابتکاری برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن

پوستر سومین دوره جایزه محیط زیستی دکتر رادمنش