شهرک خودرویی کاریانا

ثبت و راه اندازی USSD کد شهرک خودرویی کاریانا

به جهت ارتباط بهتر و ثبت مخاطبان واقعی شهرک خودرویی کاریانا کد USSD  این مجموعه بصورت چهاررقمی ثبت و راه اندازی شد، قابلیتهای منحصربفرد این کد را با شماره گیری کد زیر ملاحظه فرمایید، برای آشنایی بیشتر با این کدها به صفحه ثبت و راه اندازی کدهای USSD مراجعه فرمایید.

*6655*6161#