تندیس یادمان بزرگداشت روز صنعت و معدن تیرماه ۸۶

تندیس یادمان بزرگداشت روز صنعت و معدن

تندیس پلکسی با ضخامت یک سانتی متر و برش و پرداخت و حک لیزر دقیق

اندازه : طول ۲۲سانتی متر ، عرض ۱۳ سانتی متر