تندیس هفته پژوهش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز آذر ۸۴

تندیس هفته پژوهش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز آذر ۸۴

تندیس پلکسی آبی آسمانی با حک لیزر و پایه با ضخامت ۲سانتی متر

اندازه : طول ۲۱ سانتی متر ، عرض ۱۱/۵ سانتی متر