تندیس هفته پژوهش آذرماه ۸۷

تندیس هفته پژوهش آذرماه ۸۷

تندیس پلکسی رنگی با حکاکی و پرداخت پایه

اندازه : طول ۲۲ سانتی متر ، عرض ۱۷ سانتی متر و قطر یک سانت