تندیس شرکت مهندسی و ساختمانی گاما

تندیس شرکت مهندسی و ساختمانی گاما

تندیس پلکسی با ضخامت یک سانتی متر و پایه با ضخامت ۲سانتی متر وحکاکی آرم

اندازه : طول ۱۸ سانتی متر ، عرض ۱۴ سانتی متر