تندیس دومین همایش سراسری زن و توسعه پایدار فروردین ۸۲

تندیس دومین همایش سراسری زن و توسعه پایدار

تندیس سنگی با قالب گیری و حکاکی لوگو

اندازه : طول ۱۹ سانتی متر ، عرض ۱۵ سانتی متر