عنوان نمونه کار

تندیس جشنواره سفیران استاندارد به سفارش اداره کل استاندارد استان خوزستان در دی ماه ۱۳۹۶ طراحی و تولید گردید. تندیس با برجسته سازی لوگوی استاندارد بر روی پلکسی شفاش با حفظ قیمت زیبایی دوچندانی را ایجاد نموده است ترکیب رنگ سفید و مشکی و طلایی همیشه حسی از ارزش را ایجاد میکند . 

اداره کل استاندارد استان خوزستان