تندیس اولین جشنواره شهر و رسانه

تندیس اولین جشنواره شهر و رسانه به سفارش شهرداری اهواز

تندیس فلزی با لوگوی برجسته آبکاری طلایی با پایه چوبی

اندازه : طول ۲۴ سانتی متر ، عرض ۱۰ سانتی متر