تندیس اولین المپیاد ورزشی کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی خوزستان دی ماه ۹۵

تندیس اولین المپیاد ورزشی کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی خوزستان دیماه ۹۵

تندیس پلکسی مشکی و طلایی آیینه ای با حک لیزر و رنگ آمیزی

اندازه : طول ۲۶ سانتی متر ، عرض ۹ سانتی متر