تندیس اولین المپیاد ورزشی کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی خوزستان دی ماه 95

تندیس اولین المپیاد ورزشی کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی خوزستان دیماه 95

تندیس پلکسی مشکی و طلایی آیینه ای با حک لیزر و رنگ آمیزی

اندازه : طول 26 سانتی متر ، عرض 9 سانتی متر