تندیس اولین المپیاد ورزشی کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی ویژه خواهران دیماه 95

تندیس اولین المپیاد ورزشی کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی خوزستان ویژه خواهران دیماه 95

تندیس پلکسی رنگی و آیینه ای و مولتی استایل طلایی

اندازه : طول 27/5 سانتی متر ، عرض 2۰ سانتی متر