تندیس اولین المپیاد ورزشی کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی ویژه خواهران دیماه ۹۵

تندیس اولین المپیاد ورزشی کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی خوزستان ویژه خواهران دیماه ۹۵

تندیس پلکسی رنگی و آیینه ای و مولتی استایل طلایی

اندازه : طول ۲۷/۵ سانتی متر ، عرض ۲۰ سانتی متر